Přejít k obsahu


Analýza poruch tyčí stroje ML 4550 K6

Citace:
HRUŠKA, K. Analýza poruch tyčí stroje ML 4550 K6. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The analysis of rotor bars' faults of machine ML 4550 K6
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Hruška
Abstrakt CZ: Prace se zabývá analýzou poruch tyčí stroje ML 4550 K6 a jejich vlivem na průběh momentu stroje. Dále jsou studovány jevy související s přerušením rotorových tyčí.
Abstrakt EN: This work deals with analysis of falts of rotor bars of machine ML 4550 K6 and their influence on machine's torque time dependence. Furthermore efects related to rotor bar's interruption are observed.
Klíčová slova

Zpět

Patička