Přejít k obsahu


Mudéjarové: Postavení muslimského obyvatelstva v křesťanských španělských zemích do roku 1526

Citace:
KŘÍŽEK, D. Mudéjarové: Postavení muslimského obyvatelstva v křesťanských španělských zemích do roku 1526. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 21-34. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mudejares: Status of Muslim population in Christian Spanish lands until 1526
Rok vydání: 2008
Autoři: Daniel Křížek
Abstrakt CZ: Cílem studie je charakterizovat status muslimské populace v křesťanských zemích Pyrenejského poloostrova v období od poloviny jedenáctého století do roku 1526. Jak islámské, tak křesťanské středověké právo je analyzováno, zkoumání jsou podrobeny některé konkrétní dokumenty. Studie si také všímá specifických rysů regionálních mudéjarských komunit a okolností spojených s koncem mudéjarské populace ve Španělsku.
Abstrakt EN: Aim of the study is to characterize a status of Muslim population in Christian realms of the Pyrenean peninsula in period from the half of eleventh century to 1526. Both Islamic and Christian medieval law dealing with Mudejares is analyzed and some particular instruments are bringing out. The attention is also paid to special features of regional communities of Mudejares. Finally the circumstances of the downfall of Mudejar population in Spain linked with the capitulation of Granada are examined.
Klíčová slova

Zpět

Patička