Přejít k obsahu


Vektorová PWM pro pětifázový napěťový střídač

Citace:
GLASBERGER, T. Vektorová PWM pro pětifázový napěťový střídač. In Elektrotechnika a informatika 2008. Část 2., Elektronika. V Plzni: Západočeská univerzita, 2008. s. 35-38. ISBN: 978-80-7043-701-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Space vector PWM for five-phase inverter
Rok vydání: 2008
Místo konání: V Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá analýzou vektorové PWM pro pětifázový napěťový střídač. Je zde představena jeho topologie a Clarkova transformace pro pětifázový systém. Dále se práce zabývá výběrem správné spínací kombinace vektorů a výpočtem časů sepnutí. Teoretické výsledky jsou ověřeny pomocí simulačního modelu střídače, který napájí RL zátěž.
Abstrakt EN: This paper deals with analysis of a space vector pulse width modulation for five-phase voltage source inverters. There is introduced the topology of five-phase voltage source inverters (VSI) and the Clark’s transformation for five-phase systems in the paper. Further, the selection of corresponding space vectors and switching times calculation are described. Theoretical results are verified by simulations on a VSI model supplying a RL load.
Klíčová slova

Zpět

Patička