Přejít k obsahu


Tuchoměřice : archeozoologická analýza materiálu ze sídliště mladší doby bronzové (kultura knovízská/štítarská)

Citace:
SŮVOVÁ, Z., HLOŽEK, J. Tuchoměřice : archeozoologická analýza materiálu ze sídliště mladší doby bronzové (kultura knovízská/štítarská). In Doba popelnicových polí a doba halštatská. Brno: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity , 2007. s. 315-322. ISBN: 978-80-254-0954-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Autoři: Zdeňka Sůvová , Josef Hložek
Klíčová slova

Zpět

Patička