Přejít k obsahu


Změní se účetní terminologie?

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Změní se účetní terminologie?. In Oceňování majetku a závazků v účetnictví. Praha: Siemens, 2008. s. 7-12. ISBN: 978-80-254-3536-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Is accounting terminology going to be changed?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Siemens
Autoři: Dana Bárková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zamýšlí nad problematikou oceňování v účetnictví obecně a přináší informaci o průběhu projektu vytváření jednotného koncepčního rámce IASB a FASB ve vztahu k oceňování a jeho možným základnám. Přestože projekt stále probíhá, je třeba se připravit na možné změny v účetní terminologii, které by mohla jeho realizace přinést, a které je třeba reflektovat v účetní i pedagogické praxi.
Abstrakt EN: The paper deals with the problem of measurement in accounting in general, brings basic information on current state of Measurement stage within FASB/IASB joint project on Conceptual Framework. Although the project still continues, it is important to be prepared for changes in terminology it can bring both to the accounting practice, and to the educational process in the area of accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička