Přejít k obsahu


Změny v českém obchodě - nic překvapivého

Citace:
CIMLER, P. Změny v českém obchodě - nic překvapivého. Reliant Logistic News, 2008, roč. 5, č. 09, s. 26-27. ISSN: 1802-3746
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Develoments in Czech Retail - No Surprises
Rok vydání: 2008
Autoři: Petr Cimler
Abstrakt CZ: Vývoj českého obchodu a změny v oblasti retailu (maloobchodu) v současnosti odpovídají evropským resp. světovým trendům. Nejde tedy o změny překvapivé, naopak svědčí o dosaženém stupni rozvoje českého retailu se všemi pozitivními i negativními projevy a důsledky. Pokračuje tržní dominance, která se projevuje m.j. i rozhodujícím vlivem retailingových firem na dodavatele, resp. na výrobu, a trvalým posilováním jejich nákupního potenciálu. V českém maloobchodě je tato dominance umocňována pokračujícím růstem největších firem.
Abstrakt EN: The current development of the Czech trade and changes in retail correspond to European or global trend. It means the changes are not surprising; on the contrary, they bear witness to the achieved development rate in the Czech retail including all positive and negative sign and impacts.
Klíčová slova

Zpět

Patička