Přejít k obsahu


Případová studie ergonomického projektování pracovišť s využitím digitální továrny

Citace:
GÖRNER, T., ŠIMON, M. Případová studie ergonomického projektování pracovišť s využitím digitální továrny. In Digitálny podnik 2008. Žilina: Slovenské centrum produktivity, 2008. s. 99-104. ISBN: 978-80-89333-03-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Case study of ergonomic workplace design using the Digital factory
Rok vydání: 2008
Místo konání: Žilina
Název zdroje: Slovenské centrum produktivity
Autoři: Tomáš Görner , Michal Šimon
Abstrakt CZ: V dnešní době si jak jednotlivci, tak manažeři ve vedení podniků začínají uvědomovat, že není důležité mít jen moderní výrobu, jejíž výrobky dosahují té nejvyšší kvality a prodejů, ale že je také nutné mít tuto výrobu přizpůsobenu dle požadavků operátorů, kteří ji zajišťují. A právě ergonomie je vědní disciplinou, jejímž úkolem je studium interakcí převážně v pracovních systémech, odhalení jejich vzájemných vazeb, účinků a vytváření souborů a opatření pro vytvoření optimálního (zdravého) pracovního prostředí, režimu a organizace práce. Dle mezinárodní Ergonomické Asociace (IEA - The International Ergonomics Association) byla přijata na 14. kongresu v San Diegu v roce 2001 definice, která zní: "Ergonomie je vědecká disciplina, optimalizující interakci mezi člověkem a dalšími prvky systému a využívající teorii, poznatky, principy, data a metody k optimalizaci pohody člověka a výkonnosti systému".
Abstrakt EN: At the present, managers and individuals are starting to realize that modern production leading to high quality and sales is not the only essential issue. It is necessary to adjust production with the consideration of workers. Ergonomics represents a way of solving the interactions between workers and various elements of a production system, defining the relations and effects, and designing an optimal (healthy) work environment. According to the International Ergonomics Association, ergonomics is defined as "the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system, that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance[www.iea.cc]". Regarding the alarming decline of trained personnel, companies are starting to implement the basic principles of ergonomics.
Klíčová slova

Zpět

Patička