Přejít k obsahu


Ethics of International Relations and the Middle East : case study

Citace:
CABADA, L. Ethics of International Relations and the Middle East : case study. In Middle East in the Contemporary World 2008. Plzeň: Adela, 2008. s. 8-21. ISBN: 978-80-87094-10-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ethics of International Relations and the Middle East : case study
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Adela
Autoři: Ladislav Cabada
Abstrakt CZ: Cílem článku je aplikovat a falzifikovat teoretické přístupy v soudobé politologie a mezinárodních vztazích reflektující etické pozadí politického chování. jako případová studie byl vybrán Blízký východ, kde působí aktéři s výrazně odlišnými etikami mezinárodních vztahů.
Abstrakt EN: The aim of the article is to apply and falsificate the theoretical approaches in contemporary political science and international relations reflecting the ethical background of political behaviour. As the case study the Middle East region was selected, where political actors with different ethics in international relations colud be recognised.
Klíčová slova

Zpět

Patička