Přejít k obsahu


K problematice připravovaného vydání Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha

Citace:
CHÝLOVÁ, H. K problematice připravovaného vydání Chodského slovníku Jindřicha Jindřicha. In Genius loci českého jihozápadu IV.. Plzeň: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury ZčU v Plzni, 2008. s. 87-96. ISBN: 978-80-868944-22-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury ZčU v Plzni
Autoři: Helena Chýlová
Klíčová slova

Zpět

Patička