Přejít k obsahu


K otázce lingvodidaktického výkladu "neparalelních" gramatických kategorií a jevů

Citace:
HRDLIČKA, M. K otázce lingvodidaktického výkladu "neparalelních" gramatických kategorií a jevů. In Čeština jako cizí jazyk V.. Praha: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, 2008. s. 63-69. ISBN: 978-80-7308-230-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta
Autoři: Milan Hrdlička
Klíčová slova

Zpět

Patička