Přejít k obsahu


Calibration of the large deformable obstacle

Citace:
KEMKA, V. Calibration of the large deformable obstacle. In CADAM 2008. Rijeka: Zigo, 2008. s. 29-30. ISBN: 978-953-7142-36-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Calibration of the large deformable obstacle
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Vladislav Kemka
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá kalibrací velké neformovatelné překážky podle kolizního scénáře č.3 evropské normy EN15227 Železniční aplikace – Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu. Této scénář představuje náraz čela vlakové jednotky do velkého silničního vozidla na úrovňovém přejezdu.
Abstrakt EN: The contribution deals with calibration of a large deformable obstacle according to design collision scenario 3 which specify European standard EN15227 Railway applications - Crashworthiness requirements for railway vehicle bodies. This scenario represents impact of train unit front end with a large road vehicle on a level crossing.
Klíčová slova

Zpět

Patička