Přejít k obsahu


Taguchi´s Method Credibility Study of Experiments Reducing by the Milling Operations

Citace:
STRNAD, T., ŘEHOŘ, J. Taguchi´s Method Credibility Study of Experiments Reducing by the Milling Operations. Strojírenská technologie, 2007, roč. 12, č. 1A, s. 207-210. ISSN: 1211-4162
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Taguchi´s Method Credibility Study of Experiments Reducing by the Milling Operations
Rok vydání: 2007
Autoři: Tomáš Strnad , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Článek se zabývá uplatněním Taguchiho metody krácení experimentu při návrhu experimentu. Věrohodnost výsledků experimentu navrženého dle Taguchiho metody je porovnávána s výsledky experimentů navržených plně-faktorovým způsobem. Provedené experimenty se týkaly frézovacích operací a byly provedeny na pracovišti Katedry technologie obrábění Západočeské univerzity.
Abstrakt EN: The paper deals with the Taguchi´s design of experiments. Taguchi´s method is suitable to reduce the number of metal cutting experiments. The main attention is given to the credibility of the Taguchi´s method. The veracity of the Taguchi´s method is determined by the analysis of variance (ANOVA). Three different groups of data with veracity various are handled by Taguchi´s method and ANOVA. These input data are represented by the axial milling forces. The purpose of this paper is to determine usability of Taguchi´s method by the metal cutting experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička