Přejít k obsahu


Možnosti nasazení radiačního pyrometru pro měření teplotního ovlivnění obrobeného povrchu a povrchu třísky při HSC frézování

Citace:
ŠVEC, J., ŘEHOŘ, J. Možnosti nasazení radiačního pyrometru pro měření teplotního ovlivnění obrobeného povrchu a povrchu třísky při HSC frézování. Acta Mechanica Slovaca, 2008, roč. 12, č. 4-B, s. 269-275. ISSN: 1335-2393
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: POSSIBILITIES ASSIGNMENT OF THE RADIATION PYROMETER FOR MEASUREMENT OF TEMPERATURE AFFECTION OF MACHINED SURFACE AND CHIP SURFACE AT HSC MILLING
Rok vydání: 2008
Autoři: Jan Švec , Jan Řehoř
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o bezdotykové metodě měření teploty povrchu třísky a měření teploty obrobeného povrchu pomocí radiačního pyrometru AMiR 7838-21. Ve své první části je zaměřen na úvod do současné problematiky obrábění, na možnosti bezdotykových metod měření teplot povrchů a na vlastní přípravu experimentů. Na měření střední povrchové teploty třísky a obrobeného povrchu HSC frézováním, jako dva základní způsoby využití pyrometrů pro měření teplot povrchů, je zaměřena experimentální část. Hlavním cílem bylo zjištění oblasti použitelnosti radiačního pyrometru pro měření teplot povrchů při frézování v režimu HSC.
Abstrakt EN: The paper describes the contact-less measurement of chip temperature and temperature of machined surface by way of the radiation pyrometer AMiR 7838-21. In the first part is sighted on present problems of cutting, on possibilities contactless measurement method of surface temperature and preparation of experiments. The experimental part describes measuring of middle surface temperature of chip and cutting surface after HSC milling. The main goal of this article is identifying the scope of utilization of radiation pyrometers during measuring of surface at HSC milling.
Klíčová slova

Zpět

Patička