Přejít k obsahu


Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder

Citace:
EKŠTEIN, K. Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder. 2008.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatizovaný pořizovač korpusových záznamů LRecorder
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Softwaare pro automatizoavaný, scénářem řízený sběr korpusového materiálu do zvukových korpusů, užívaných pro trénování ASR systémů.
Abstrakt EN: Software for an automatized, scenario-driven collection of corpus material into audio corpora used for ASR systems training.
Klíčová slova

Zpět

Patička