Přejít k obsahu


Materiály a technológie pre vysokoúčinné fotovoltaické solárne články

Citace:
TVAROŽEK, V., ŠUTTA, P., ZEMAN, M. Materiály a technológie pre vysokoúčinné fotovoltaické solárne články. EE : časopis pro elektrotechniku a energetiku, 2008, roč. 14, č. 5/S, s. 91-94. ISSN: 1335-2547
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: sla
Anglický název: Materials and technologies for high-efficiency photovoltaic solar cells
Rok vydání: 2008
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Spolok absolventov a přiateĺov FEI STU (EF SVŠT)
Autoři: Vladimír Tvarožek , Doc. RNDr. Pavol Šutta Ph.D. , Miro Zeman
Abstrakt CZ: V přízpěvku jsou prezentovány vybrané výsledky získané při výzkumu nové generace fotovoltaických solárních článků s vyšší účinností a nižší cenou. Jsou založené na tenkovrstvých strukturách z amorfního a mikrokrystalického křemíku jako absorpčního materiálu a transparentních vodivých oxidů zinku. Cílem je optimalizace uspořádání tenkovrstvých solárních článků z hlediska maximální účinnosti pomocí modelování a simulací, jako i vývoje technologie pro získání tenkých vrstev požadovaných elektro-optických vlastností.
Abstrakt EN: In this paper we presented selected results obtained during research new generation of photovoltaic solar cells with higher efficiency and lower price. This cells are based on amorphous and microcrystalline silicon thin films as absorption material and on transparent conductive zinc oxides. Main aim is optimalization of arrangement of thin films solar cells by maximalization of efficiency by modelling and simulation as progress of technology to obtain required electro-optical properties of thin films
Klíčová slova

Zpět

Patička