Přejít k obsahu


ISF representation of hypersurfaces and rational convolutions computation

Citace:
BASTL, B., LÁVIČKA, M., ŠÍR, Z. ISF representation of hypersurfaces and rational convolutions computation. In Sborník příspěvků 28. konference o geometrii a grafice. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2008. s. 21-29. ISBN: 978-80-7375-249-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ISF representation of hypersurfaces and rational convolutions computation
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
Autoři: Bohumír Bastl , Miroslav Lávička , Zbyněk Šír
Abstrakt CZ: V nedávné době byla zavedena do CAGD (Computer Aided Geometric Design) reprezentace nadploch pomocí tzv. opěrné funkce. Tato reprezentace je velmi výhodná a užitečná při výpočtu konvolucí nadploch. Nevýhodou je, že danou nadplochu (popsanou parametricky nebo implicitně) není vždy možné reprezentovat pomocí opěrné funkce. V~tomto článku odstraníme tuto nevýhodu zavedením reprezentace nadploch tzv. implicitní opěrnou funkcí (ISF reprezentace, z anglického Implicit Support Function). Ukážeme, jak je možné ISF reprezentaci použít při výpočtu racionální konvoluce nadploch, tj. jak je možné rozpoznat, že je konvoluce racionální a jak najít její racionální parametrizaci.
Abstrakt EN: Recently, the support function representation of hypersurfaces has been introduced into CAGD. This representation is very useful in computation of convolutions of hypersurfaces. However, for a given hypersurface (represented parametrically or implicitly) it is not always possible to represent it via support function. In this paper we introduce the so-called implicit support function (ISF) representation which removes this main disadvantage. We show how ISF representation can be used in computation of rational convolutions of hypersurfaces, i.e., how to identify that the convolution is rational and how to find its rational parameterization.
Klíčová slova

Zpět

Patička