Přejít k obsahu


Obchod v České republice

Citace:
CIMLER, P., ŠÍPEK, L. Obchod v České republice. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2008, 54 s. ISBN: 978-80-245-1442-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trade in Czech Republic - structure and changes
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Oeconomica
Autoři: Petr Cimler , Ladislav Šípek
Abstrakt CZ: Materiál prezentuje odvětví obchodu se zaměřením na obchod spotřebním zbožím na základě statistických šetření. Ukazuje na strukturu odvětví, disproporce, tendence a postavení nadnárodních společností. Vhodný i jako učební pomůcka.
Klíčová slova

Zpět

Patička