Přejít k obsahu


Heterogeneity of constructional specimens

Citace:
HOSNEDL, S., DVOŘÁK, J., SRP, Z. Heterogeneity of constructional specimens. In CADAM 2008. Rijeka: Zigo, 2008. s. 15-16. ISBN: 978-953-7142-36-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Heterogeneity of constructional specimens
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Stanislav Hosnedl , Josef Dvořák , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: Pod pojmem heterogenní technický produkt je obecně chápán hmotný produkt včetně jeho náplní, SW, údržby, informací, atd. V příspěvku je popsáno, že technický produkt se může obecně skládat ze šesti generických složek, a to hardwaru, zpracovaných materiálů, softwaru, servisu, energií a živých bytostí. Toto strukturování vychází z Teorie Technických Systémů (TTS). Příspěvek dále uvádí transfer tohoto pojetí i na oblast konstrukčních vzorků a to jak z tradičních „plnostěnných“, tak i moderních kompozitních materiálů.
Abstrakt EN: Heterogeneous technical product is generally understood as a tangible product including it´s fills (refills), software, maintenance, information etc. Technical product can generally consist of 6 generic constituents which are hardware, software, services, energy and livingware. This generalization stems from The Theory of Technical Systems (TTS). The paper further describes transfer of this approach to the domain of constructional specimens both from traditional solid and modern composite materials.
Klíčová slova

Zpět

Patička