Přejít k obsahu


Helping engineering designers compare properties of materials

Citace:
HOSNEDL, S., SRP, Z. Helping engineering designers compare properties of materials. In CADAM 2008. Rijeka: Zigo, 2008. s. 17-18. ISBN: 978-953-7142-36-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Helping engineering designers compare properties of materials
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rijeka
Název zdroje: Zigo
Autoři: Stanislav Hosnedl , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: V příspěvku je pospán nový přístup třídění vlastností různých konstrukčních vzorků z tradičních „plnostěnných“ i moderních kompozitních materiálů s použitím poznatků Teorie vlastností technických systémů. Na závěr je popsána implementace prezentovaného přístupu v pilotní databázi pro takové konstrukčních vzorky naprogramované v MS Excel.
Abstrakt EN: This paper introduces a new approach for classifying properties of various constructional specimens both from traditional solid and modern composite materials using knowledge of the Theory of Properties of Technical Systems. Finally, the implementation of the presented approach into the trial version of MS Excel database for such constructional specimens is introduced.
Klíčová slova

Zpět

Patička