Přejít k obsahu


Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem se jmenovitým výkonem 100 kW

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Simulace prototypu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem se jmenovitým výkonem 100 kW. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of prototype traction converter with medium-frequency transformer of rate power 100 kW
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva prezentuje výsledky simulací primárních a sekundárního pulzního usměrňovače sestavy trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem s jmenovitým výkonem 100 kW. V simulacích je uvažováno uspořádání vyvíjeného laboratorního prototypu - dva primární pulzní usměrňovače spojené v sérii, napájení systémem 500V/50Hz. Tato zpráva slouží jako podklad pro laboratorní testy prototypu měniče. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace primárních i sekundárního napěťového pulzního usměrňovače. Analyzováno je chování navrženého měniče v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích.
Abstrakt EN: This report presents simulation results of primary and secondary active rectifiers in traction converter with medium-frequency transformer of rate power 100 kW. Two primary active rectifiers connected in series and fed by 500V/50Hz system lay-out are used for simulation. This report served as background for laboratory test of the converter prototype. The parameters of control algorithm for both primary and secondary active rectifier are proposes on base simulation are present in this report. The steady-stay and transient behaviour of proposed converter are analyze.
Klíčová slova

Zpět

Patička