Přejít k obsahu


Řízení jednofázového pulzního usměrňovače pomocí proporčně rezonančního regulátoru proudu - simulační výsledky

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Řízení jednofázového pulzního usměrňovače pomocí proporčně rezonančního regulátoru proudu - simulační výsledky. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of Single phase active rectifier by proportion-resonant current controller - simulation resultsControl of Single phase active rectifier by proportion-resonant current controller - simulation results
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Vojtěch Blahník , Zdeněk Peroutka
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá použitím proporčně rezonančního regulátoru pro řízení proudové smyčky jednofázového napěťového pulzního usměrňovače. Ve zprávě jsou analyzovány vlastnosti rezonančního regulátoru. Dále tato zpráva prezentuje výsledky simulací zaměřených na řízení pulzního usměrňovače s přímou regulací odebíraného proudu pomocí PR regulátoru. Tato zpráva slouží jako podklad pro laboratorní testy na prototypu měniče. Ve zprávě jsou pomocí simulace navrženy parametry algoritmů řízení a regulace. Analyzováno je chování měniče v ustálených stavech i ve vybraných přechodných dějích.
Abstrakt EN: This report is deal with used PR controller for one phase active rectifier current loop control. The characteristics of resonant controller are analyses in this report. This report presents results of simulation concern to direct current control in active rectifier with PR controller. This report served as background for laboratory test of the converter prototype. The parameters of control algorithm are proposes by simulation in this report.
Klíčová slova

Zpět

Patička