Přejít k obsahu


Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation

Citace:
BYRTUS, M. Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation. Engineering Mechanics, 2008, roč. 15, č. 6, s. 471-480. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Qualitative analysis of nonlinear gear drive vibration caused by internal kinematic and parametric excitation
Rok vydání: 2008
Autoři: Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Článek uvádí metodiku modelování a kvalitativní analýzy rozsáhlých rotujících systémů s ozubenými koly a ložiskovými vazbami. Důraz je kladen modelování nelineárních zubových a ložiskových vazeb a na jejich vliv na dynamickou odezvu vyvolanou vnitřním kinematickým buzením v ozubení a parametrickým buzením vyvolaným časově proměnnou tuhostí ozubení. Cílem je představit metodu vyšetřování chování rotujícího systému ovlivněného zmíněnými zdroji buzení a zvolenými provozními parametry. Metodika modelování a kvalitativní dynamické analýzy je testována na dvoustupňové převodovce.
Abstrakt EN: The methodology of modelling and of qualitative analysis of large rotating systems with gear and bearing couplings is presented. The emphasis is laid on the modelling of nonlinear gear and bearing couplings and on their influence on the dynamic system response to the internal kinematic excitation in gearing and to parametric excitation caused by the time-varying meshing stiffness. The aim is to introduce a method of investigation the behaviour of the rotating system influenced by the mentioned excitation and to examine the influence of chosen operational parameters. The methodology of modelling and of qualitative dynamic behaviour analysis is tested on a two-stage gearbox.
Klíčová slova

Zpět

Patička