Přejít k obsahu


Termovizní měření v technologiích žárových nástřiků

Citace:
HONNER, M., TESAŘ, J., VACÍKOVÁ, P. Termovizní měření v technologiích žárových nástřiků. In Sborník VII. ročníku konferencie Vrstvy a povlaky. Trenčín: DigitaL Graphic, 2008. s. 46-51. ISBN: 978-80-969310-7-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Infrared camera measurement in thermal spraying technology
Rok vydání: 2008
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: DigitaL Graphic
Autoři: Milan Honner , Jiří Tesař , Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o termovizním měření vzorků v technologiích žárových nástřiků. V první části jsou zmíněny radiační přenos tepla a obecné zdroje chyb při termovizním měření. Druhá část příspěvku je věnována experimentálnímu uspořádání a výsledkům měření. Zvláštní pozornost je zaměřena na diskuzi vlivu plynů z hořáku a nanášeného materiálu na měřené hodnoty v oblasti, kde je vytvářena vrstva.
Abstrakt EN: This paper is dealing with infrared camera measurement of samples during HVOF thermal spraying. In the first part there are mentioned radiation processes involved in the infrared camera measurement and sources of errors in general. The second part is devoted to introduce the experiment set up and results of the measurement. Special attention is given to the discussion on the influence of the radiation of the stream of hot gas and deposited material from the torch. This considerably affects the measured results in the area, where the material is deposited on the sample.
Klíčová slova

Zpět

Patička