Přejít k obsahu


Simulation of thermal barrier coating behaviour during dynamic thermal loading by the Exodus method

Citace:
ŠROUB, J., HONNER, M., VESELÝ, Z. Simulation of thermal barrier coating behaviour during dynamic thermal loading by the Exodus method. In Computational Methods and Experimental Measurements XIII. Southampton: WIT Press, 2007. s. 475-484. ISBN: 978-1-84564-084-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Simulation of thermal barrier coating behaviour during dynamic thermal loading by the Exodus method
Rok vydání: 2007
Místo konání: Southampton
Název zdroje: WIT Press
Autoři: Jan Šroub , Milan Honner , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o aplikaci stochastické metody Exodus při simulaci procesu přenosu tepla ve vícevrstvé struktuře povlakové tepelné bariéry. Je představen 2D počítačový simulační model chování povlakové tepelné bariéry při dynamickém tepelném zatěžování. Stochastická simulační metoda Exodus řeší nepřímou tepelnou úlohu s cílem určit povrchovou teplotu TBC a povrchový tepelný tok z hodnot teploty naměřených uvnitř vzorku. Porovnání výsledků ze simulačního modelu s měření pomocí termovize ukazuje možnosti simulačního modelu.
Abstrakt EN: This paper deals with the application of the stochastic Exodus method in simulation of the heat transfer processes in the multi-layer structure of thermal barrier coating. A 2D computer simulation model of thermal barrier behaviour during its dynamic thermal loading is presented. The Exodus stochastic simulation method has been applied to solve the indirect thermal problem in order to determine TBC surface temperature and heat flux from the temperatures measured inside the sample. Comparison of the computer results with the result of the thermography measurement is presented to show capabilities of the simulation model.
Klíčová slova

Zpět

Patička