Přejít k obsahu


Řešení nepřímých úloh vedení tepla pomocí stochastické metody Exodus

Citace:
ŠROUB, J., HONNER, M. Řešení nepřímých úloh vedení tepla pomocí stochastické metody Exodus. In Technical Computing Prague 2007. Praha: Humusoft, 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-7080-658-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Řešení nepřímých úloh vedení tepla pomocí stochastické metody Exodus
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Humusoft
Autoři: Jan Šroub , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku je popsáno řešení neustálené nepřímé úlohy vedení tepla pomocí stochastické simulační metody Exodus. Jsou definovány pravděpodobnosti přechodu, výskytu, absorpce a odrazu. Určení pravděpodobností přechodu je vysvětleno na úloze vedení tepla. Dále je ukázán výpočet teplot při přímé i nepřímé úloze. Metoda je aplikována na příkladu určení povrchových teplot a tepelných toků během HVOF nástřiku povlaků.
Abstrakt EN: In this paper, the stochastic method Exodus for solving inverse transient heat transfer problems is presented. Theoretical background of the method is shown in relation to heat transfer problem. Temperature evaluations in direct and inverse problem are presented. The method application is shown on the example of determination of sample surface temperature and heat flux in HVOF thermal spraying technology.
Klíčová slova

Zpět

Patička