Přejít k obsahu


Stavba experimentálního modelu 1F maticového měniče - sekundární měniče

Citace:
STREIT, L., DRÁBEK, P. Stavba experimentálního modelu 1F maticového měniče - sekundární měniče. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The design of 1F matxperimental model of converter with IXYS module
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Luboš Streit , Pavel Drábek
Abstrakt CZ: Práce se zabývá konstrukcí výkonového obvodu měniče s modulem IXYS a ovládacího obvodu s modulem SKHI71 od firmy SEMIKRON. Jedná se o měnič skládající se z neřízeného usměrňovače, stejnosměrného meziobvodu, chopperu a 3f střídače (podle potřeby i 1f pulzního usměrňovače). Tento měnič byl navržen pro řízení pomocí digitálního signálového procesoru DSP TMS320F2812 od firmy Texas Instruments a je určen jako součást trakčního měniče s maticovým měničem.
Abstrakt EN: Work deals with designing of the power circuit converter with IXYS module and controlling circuit ?driver? based on module SKHI 71 made by SEMIKRON. The convertor consists of an input uncontrolled rectifier, a DC bus line, a chopper and a 3f inverter (due to purpose a 1f active rectifier as well). This converter was constructed to control by a digital signal procesor DSP TMS320F2812 mady by Texas Instruments. The converter will be a part of traction converter with matrix converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička