Přejít k obsahu


Stavba prototypu 1F maticového měniče - primární měniče

Citace:
STREIT, L., DRÁBEK, P. Stavba prototypu 1F maticového měniče - primární měniče. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The design of 1f matrix converter prototype - primary converters
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Luboš Streit , Pavel Drábek
Abstrakt CZ: Tato výzkumná práce se zabývá konstrukcí výkonového obvodu jednofázového maticového měniče a ovládacího obvodu ?driveru? pro IGBT prvky, dále zvolením vhodných ochran pro toto konkrétní zapojení. Tento měnič je navrhován pro řízení pomocí procesoru DSP TMS320F2812 od firmy Texas Instruments a má měnit vstupní frekvenci 50 Hz na výstupní frekvenci 400 Hz pro středofrekvenční transformátor určený pro trakci. Jako spínací prvky jsou použity IGBT moduly SK 60 GM 123 od firmy SEMIKRON a pro obvody driverů byly vybrány obvody HCPL 316 od firmy Agilent Technologies.
Abstrakt EN: This research work deals with designing of the power circuit of 1f matrix converter and controlling circuit ?driver? for IGBTs. This converter was constructed to control by a digital signal procesor DSP TMS320F2812 mady by Texas Instruments. The converter will change input power grid frequency 50 Hz to output frequency 400 Hz for middle-frequency transformer specified for traction application. IGBT modules SK 60 GM 123 from SEMIKRON have been used for power circuit and HCPL 316 from Agilent Technologies have been used for control circuit.
Klíčová slova

Zpět

Patička