Přejít k obsahu


Testování prototypu trakčního měniče - primární maticový měnič

Citace:
PITTERMANN, M., DRÁBEK, P., CÉDL, M. Testování prototypu trakčního měniče - primární maticový měnič. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing of traction converter prototype - primary matrix converter
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Martin Pittermann , Pavel Drábek , Marek Cédl
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá testováním primárních 1f maticových měničů a ověřením správné funkce. Vzhledem k malým zkušenostem s maticovými měniči bylo testování provedeno postupně od DC napájení přes regulovaný zdroj až po napájení z napájecí sítě.
Abstrakt EN: This research report deals with testing of 1f primary matrix converters and verifying proper function. According to the low knowledge with matrix converters the testing was performed subsequently from DC supply through controlled power supply to supply from power grid.
Klíčová slova

Zpět

Patička