Přejít k obsahu


Testování vybraných přechodových jevů trakčního měniče s maticovým měničem a středofrekvenčním transformátorem

Citace:
DRÁBEK, P., PITTERMANN, M., CÉDL, M. Testování vybraných přechodových jevů trakčního měniče s maticovým měničem a středofrekvenčním transformátorem. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Testing of selected transient performances of traction converter prototype with middle-frequency transformer
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Pavel Drábek , Martin Pittermann , Marek Cédl
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá testováním celého prototypu trakčního měniče v konfiguraci: 1f maticový měnič + středofrekvenční transformátor + 1f napěťový pulzní usměrňovač ve vybraných přechodových stavech a ověřením správné funkce regulačních algoritmů.
Abstrakt EN: This research report deals with testing of whole traction converter prototype in configuration: 1f matrix converter + middle-frequency transformer + 1f voltage-source active rectifier in selected transient performances and verifying of proper function of control algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička