Přejít k obsahu


Akumulace energie v systémech městské hromadné dopravy : úvodní studie

Citace:
PEROUTKA, Z., DRÁBEK, P., DANZER, J. Akumulace energie v systémech městské hromadné dopravy : úvodní studie. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Energy storage system for public transportation : basis study
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Zdeněk Peroutka , Pavel Drábek , Jiří Danzer
Abstrakt CZ: V této výzkumné zprávě je provedeno posouzení možností akumulace elektrické energie v systémech městské hromadné dopravy PmDP. Pomocí vyvinutého simulačního programu je spočtena teoretická energetická bilance daného typu trakčního vozidla na vybraném napájecím úseku. Na základě spočtené energetické bilance je navržen postup (metodika) dimenzování systému akumulace energie se superkondenzátory. Výpočet je v první fázi realizován pro samostatné vozidlo. Teoretické úvahy o stacionárním systému akumulace energie v analyzovaném napájecím úseku jsou uvedeny zjednodušeně. Návrh a dimenzování stacionárního systému akumulace energie musí nutně vycházet z měření na vybraném úseku a nelze zodpovědně provést pouze na základě simulací. Výkonový obvod a metodika dimenzování systému akumulace energie je shodná pro mobilní systém na vozidle i pro systém stacionární.
Abstrakt EN: This research paper deals with possibility of the energy storage system for the light rail vehicles of Pilsen public transportation. The kinetic energy is accumulated into the supercapacitor during vehicle braking. This energy can be used to accelerating again. It is important to energy saving in the vehicles, which accelerate very often (for example city transport vehicles).
Klíčová slova

Zpět

Patička