Přejít k obsahu


Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings

Citace:
ŠROUB, J., HONNER, M., ŠVANTNER, M. Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings. In 24th conference with international participation Computational Mechanics. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-712-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical models for evaluation thermal conductivity of coatings
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jan Šroub , Milan Honner , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o simulaci a vývoji modelu pro vyhodnocení tepelné vodivosti vrstev metodou LQT. Jsou zde popsány základy měřicí metody a proces vyhodnocování tepelné vodivosti pomocí numerické simulace. Vyhodnocení vyžaduje simulaci tepelného procesu působením laserového pulzu na vrstvu na substrátu. Tloušťka vrstvy je několikanásobně menší než tloušťka substrátu a celková plocha povrchu vzorku. Jsou vytvořeny v systému Cosmos/M dva modely: Shell-Clink-Solid model a model založený na fyzikální podobnosti. Jsou zde popsány charakteristiky obou modelů a provedeno jejich srovnání s klasickým osově symetrickým modelem a objemovým modelem.
Abstrakt EN: This paper is dealing with simulation and model development for the evaluation of thermal conductivity of coatings by the Laser Quasistatic Thermography (LQT) method. The main principles of the measurement method are introduced and the process of thermal conductivity evaluation based on numerical simulation is presented. The evaluation requires special procedure to simulate thermal process induced by laser pulse in coating on some substrate. The thickness of the coating is manifold less than the thickness of the substrate and total sample surface. In numerical system Cosmos/M there are created two suitable models: "Shell-Clink-Solid" model and model based on physical similarity. In this paper there are also described characteristics of both models and their comparison with classical axisymmetric and volume models.
Klíčová slova

Zpět

Patička