Přejít k obsahu


Phase analysis of interference currents of railway vehicles

Citace:
HLOUŠEK, P. Phase analysis of interference currents of railway vehicles. In Applied Electronics 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 241-244. ISBN: 978-80-7043-654-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Phase analysis of interference currents of railway vehicles
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Petr Hloušek
Abstrakt CZ: V článku je popsána problematika vyhodnocování fázových poměrů zpětných trakčních proudů železničních hnacích vozidel. Toto hodnocení je nově požadováno v inovované normě ČSN 34 2613. Jsou zde nastíněny možnosti a problémy analýzy fáze s využitím metody STFT.
Abstrakt EN: Problems with evaluation of phase relations of reverse tractive current produced by railway driving vehicles are described in this article. This evaluation is newly required in innovated standard ČSN 34 2613. The possibilities and problems of phase analysis with usage of STFT method are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička