Přejít k obsahu


Structure correlated parameters and their influence on the bioactivity of compounds

Citace:
PERSONA, M., GĘCA, T., PERSONA, A., RICHTR, V., KRAITR, M. Structure correlated parameters and their influence on the bioactivity of compounds. Polish Journal of Chemistry, 2008, roč. 82, č. 1-2, s. 241-247. ISSN: 0137-5083
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Structure correlated parameters and their influence on the bioactivity of compounds
Rok vydání: 2008
Autoři: Marek Persona , Tomasz Gęca , Andrzej Persona , Václav Richtr , Milan Kraitr
Abstrakt CZ: Bariérová funkce pokožky má význam pro přísun léčiv i pro odhad rizika při zasažení kůže různými chemikáliemi. Hodnocení permeability všech nově syntetizovaných látek nemůže vycházet pouze z experimentů in vivo. Počítačové modelování a QSAR metody poskytují málo nákladný a rychlý způsob odhadu potenciálu permeability kůže pro látky určité struktury ještě před jejich syntézou a umožňují stanovení prioritních struktur pro testování in vitro a in vivo. Pro ilustraci výpočtových metod k odhadu permeability sloučenin kůží byly zvoleny kongenerické série triterpenů.
Abstrakt EN: The skin barrier is important both to the topical delivery of drugs and to risk assessment following dermal exposure to various chemicals. It is impossible to assess the skin permeability of all new molecules synthesized in laboratory using only in vivo experiments. Computational modeling and QSAR methods provide an inexpensive and fast way to assess the potential for skin permeability of molecule before synthesis and enables prioritization of molekules for in vitro and in vivo tests. To illustrate the possibility of the use of calculation methods to estimate the skin permeability of compounds a congeneric series of triterpenes was chosen.
Klíčová slova

Zpět

Patička