Přejít k obsahu


Postmodernita a kantovská dimenze v mezinárodní politice

Citace:
WAISOVÁ, Š. Postmodernita a kantovská dimenze v mezinárodní politice. In Politická filozofie: významné osobnosti a témata. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, s. 140-151. ISBN: 978-80-7380-151-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Postmodernity and Kantian Dimension in International Politics
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Šárka Waisová
Abstrakt CZ: Kapitola z pohledu politické filozofie představuje téma etiky mezinárodních vztahů, primárně kantovské dimenze v mezinárodní politice.
Abstrakt EN: The chapter from the perspective of political philosophy presents the ethics of international relations, primarilly te Kantian dimension in international politics.
Klíčová slova

Zpět

Patička