Přejít k obsahu


Algoritmy řízení a regulace pohonu se synchronním motorem s povrchovými permanentními magnety na rotoru

Citace:
PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T., UZEL, D. Algoritmy řízení a regulace pohonu se synchronním motorem s povrchovými permanentními magnety na rotoru. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control strategies of permanent magnet synchronous machines with surface magnets on rotor
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Peroutka , Tomáš Glasberger , David Uzel
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva popisuje současný stav poznání v oblasti algoritmů řízení a regulace pohonů se synchronními motory s povrchovými permanentními magnety na rotoru (PMSM). Sofistikované regulace PMSM lze obecně rozdělit na dvě hlavní metody založené na principech vektorového řízení a přímého řízení momentu. Právě těmto regulačních technikám je věnována hlavní pozornost v této zprávě. Popisované varianty regulace zastupují hlavní trendy ve vývoji regulačních obvodů pro PMSM.
Abstrakt EN: This research report describes state of the art of control of drives with permanent magnet synchronous machines with surface magnets on a rotor. This report put the main emphasis on sophisticated field oriented control stategies, namely vector control and direct torque control.
Klíčová slova

Zpět

Patička