Přejít k obsahu


AEDS 2008 Workshop - Applied Engineering Design Science

Citace:
Hosnedl, S., Barták, J., Srp, Z., Dvořák, J. AEDS 2008 Workshop - Applied Engineering Design Science. Plzeň, 31.10.2008 - 01.11.2008.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AEDS 2008 Workshop - Applied Engineering Design Science
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Autoři: Stanislav Hosnedl , Jiří Barták , Zbyněk Srp , Josef Dvořák
Abstrakt CZ: Workshop byl zaměřen na zvýšení a podporu účinnosti a efektivnosti konstrukčního procesu výzkumem a vývojem aplikačně orientovaných metod a metodik konstruování v oblasti konstrukčního výzkumu a na jejich transfer do praxe a výuky v aktivních vazbách na obecné konstrukční teorie a metodiky, a na zkušenosti, teorie a metodiky v ostatních odborných a vědeckých oblastech, včetně vazeb na informační technologie a počítačovou podporu a experimentální nástroje. Těžištěm tohoto workshopu byla teorie technických systémů. Workshop byl pořádán Special Interest Group (SIG) Applied Engineering Design Science (AEDS), která je jednou z odborných tématických skupin Design Society (DS) se sídlem v Glasgow. Workshop navazoval na serii předchozích WDK a AEDS workshopů konaných od r. 1992, z toho 10 v Plzni, 2 v Dubrovníku a 1 v Paříži.
Abstrakt EN: The workshop was focused on enhancement and promotion of the efficiency and effectiveness of the engineering design process by research and development of application-specific methods and methodologies in the field of engineering design, and their transfer into practice and education in links to general engineering design theories, methodologies and methods, branch specific engineering design theories and methodologies, and experience, theories, methodologies in other professional and scientific fields, including links to information technology, CAX and experimental tools. . The Theory of Technical Systems was specially stressed this time. The workshop was conducted by the Applied Engineering Design Science (AEDS) Special Interest Group (SIG) of the Design Society (DS), and followed the series of WDK and AEDS workshops on design engineering, 10 of which have taken place in Pilsen, 2 in Dubrovnik and 1 in Paris, since 1992.
Klíčová slova

Zpět

Patička