Přejít k obsahu


AEDS 2008 Workshop

Citace:
VANĚK, V., HOSNEDL, S., BARTÁK, J. AEDS 2008 Workshop. Pilsen : University of West Bohemia, 2008, 121 s. ISBN: 978-80-7043-685-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: AEDS 2008 Workshop
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Václav Vaněk , Stanislav Hosnedl , Jiří Barták
Abstrakt CZ: Příspěvky jsou zaměřeny na zvýšení a podporu účinnosti a efektivnosti konstrukčního procesu výzkumem a vývojem aplikačně orientovaných metod a metodik konstruování v oblasti konstrukčního výzlumu a na jejich transfer do praxe a výuky v aktivních vazbách na obecné konstrukční teorie a metodiky, a na zkušenosti, teorie a metodiky v ostatních odborných a vědeckých oblastech, včetně vazeb na informační technologie a počítačovou podporu a experimentální nástroje. Těžištěm tohoto workshopu byla teorie technických systémů.
Abstrakt EN: Papers are focused on enhancement and promotion of the efficiency and effectiveness of the engineering design process by research and development of application-specific methods and methodologies in the field of engineering design, and their transfer into practice and education in links to general engineering design theories, methodologies and methods, branch specific engineering design theories and methodologies, and experience, theories, methodologies in other professional and scientific fields, including links to information technology, CAX and experimental tools. The Theory of Technical Systems was specially stessed this time.
Klíčová slova

Zpět

Patička