Přejít k obsahu


Liniové použití přepínačů ve funkci přístupové sítě

Citace:
BLECHA, T. Liniové použití přepínačů ve funkci přístupové sítě. In Elektrotechnika a informatika 2003. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 13-14. ISBN: 80-7082-992-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The use of switches in line in the funkcion of access network
Rok vydání: 2003
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Tomáš Blecha
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá datovou přístupovou sítí Českých drah. Popisuje liniovou strukturu sítě a její jednotlivé části. Část příspěvku je věnována k popisu možných poruch datové sítě ČD a jejich dopad na komunikaci uživatelů. Jsou zde uvedena možná řešení pro zvýšení kvality a bezpečnosti přenosu dat.
Abstrakt EN: This article deals with data access network of Czech Railway´s. It describes a line structure of the network and its separate parts. One part of the article describes possible failure situations and their impact on the communication of connected users. The next part of this article present proposals for improvement of the access network quality and safety.
Klíčová slova

Zpět

Patička