Přejít k obsahu


Lokomotiva Škoda 109 E s pulzním usměrňovačem : problematika kmitů napětí : úvodní studie

Citace:
ZEMAN, K., PEROUTKA, Z., GLASBERGER, T. Lokomotiva Škoda 109 E s pulzním usměrňovačem : problematika kmitů napětí : úvodní studie. 22160 - 20 - 08. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita , 2008. 65 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Locomotive ŠKODA 109E with voltage source active rectifier : problem with ripple in dc-link voltage
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Karel Zeman , Zdeněk Peroutka , Tomáš Glasberger
Abstrakt CZ: U pohonů s jednofázovým pulzním usměrňovačem vznikají kmity kondenzátoru dvojnásobného kmitočtu než kmitočet napájecí troleje. K omezení těchto kmitů se zapojuje paralelně s kondenzátorem LC filtr. Dokonale se však kmity napětí kondenzátoru odstranit nedají. Ve zprávě je zpracována teorie vzniku kmitů pohonu (podstata kmitů … vznik stejnosměrné složky statorového proudu) a jsou hledány možnosti, jak omezit vliv kmitů napětí kondenzátoru na činnost pohonu. Jsou navrženy 3 varianty řídících algoritmů, využívající "vektorové řízení" a je diskutována varianta s "přímým řízením momentu".
Abstrakt EN: Operation of single-phase voltage source active rectifier causes significant distortion of dc-link voltage by second harmonic component. The dc-link voltage ripple is usualy decreased using LC filter of this second harmonic component placed in converter dc-link. However, this LC filter is not ideal and, therefore, the dc-link voltage always contains second harmonic component. This research report in detail investigates impact of dc-link voltage ripple on the drive behaviour. We have proposed 3 control strategies based on vector control which are able to mitigate the above descrive adverse effect of dc-link voltage ripple. This report also discusses the behaviour of direct torque controlled drive under above described dc-link voltage ripple.
Klíčová slova

Zpět

Patička