Přejít k obsahu


Numerical Modeling of Neutron Flux in Hexagonal Geometry

Citace:
BERKA, T., BRANDNER, M., HANUŠ, M., KUŽEL, R., MATAS, A. Numerical Modeling of Neutron Flux in Hexagonal Geometry. Praha, 2008., ISBN: 978-80-85823-55-4,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Numerical Modeling of Neutron Flux in Hexagonal Geometry
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Autoři: Tomáš Berka , Marek Brandner , Milan Hanuš , Roman Kužel , Aleš Matas
Abstrakt CZ: V prezentaci se zabýváme numerickými metodami pro multigrupovou difuzní rovnici ve vazbě na jaderné reaktory typu VVER. Typickou vlastností těchto reaktorů jsou jejich šestihranné palivové kazety. Tvar kazet má významný vliv na numerické řešení příslušných rovnic. K určení přibližného řešení používáme nodální metody. Hlavní výhodou této třídy metod je jejich vysoká rychlost bez významné ztráty přesnosti. Konkrétně se zaměřujeme na moderní variantu nodálních metod využívající konformní zobrazení. Tyto metody vedou k přesnějšímu řešení než klasické nodální metody. Dále se zabýváme klasickou teorií homogenizace, která je nedílnou součástí nodálních metod.
Abstrakt EN: In the presentation we deal with numerical methods for the multigroup neutron diffusion equation in the VVER type nuclear reactors. Characteristic feature of these reactors are their hexagonal fuel assemblies. This fact has significant consequences for numerical solution of particular equations. We use nodal methods to establish the numerical solution. The main advantage of this class of methods is their high speed without substantial loss of accuracy. Particularly we focus on a modern variant of nodal methods, i.e. the nodal methods involving conformal mapping. These methods give more accurate results than classical nodal methods. We also bring insight in the classical theory of homogenization, which is an indivisible part of the nodal methods.
Klíčová slova

Zpět

Patička