Přejít k obsahu


Analýza vstupního filtru modelu 1F maticového měniče - úvodní studie

Citace:
LOS, M., DRÁBEK, P., CÉDL, M. Analýza vstupního filtru modelu 1F maticového měniče - úvodní studie. Plzeň, 2008.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of input filter of model of single phase matrix converter - introductory essay
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Miroslav Los , Pavel Drábek , Marek Cédl
Abstrakt CZ: Byla provedena analýza parametrů vstupního filtru jednofázového maticového měniče pro obdélníkové řízení s frekvencí 400Hz s vkládáním nulových vektorů. Filtr je koncipován jako RLC článek. Zpráva ukazuje možnost navrhnutí optimálních parametrů filtru pro zvolenou variantu vkládání nulových vektorů.
Abstrakt EN: Analysis of parameters of input filter of single phase matrix converter has been made for rectangle controll with frequency 400Hz using zero-vectors. Filter is configurated as RLC cell. The report pointings the optimal parameters of the filter set for choose one way of injection of zero-vectors.
Klíčová slova

Zpět

Patička