Přejít k obsahu


Virtuální firma v souvislostech

Citace:
JANUŠKA, M., ŠULOVÁ, D. Virtuální firma v souvislostech. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. s. 1-6. ISBN: 978-80-7318-769-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual eneterprise in a context
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Martin Januška , Dagmar Šulová
Abstrakt CZ: V tomto článku je stručně představen koncept virtuálních společností (Virtual enterprise). Dále zde následuje popis problematiky volby partnerů pro síť VE. A jsou nastíněny možnosti řešení problému volby partnerů do sítě VE a směr kudy se bude ubírat další výzkum v této oblasti.
Abstrakt EN: Virtual enterprise paradigm is briefly introduced in this paper. After that the partner selection problem is described. Possible solutions and goals for continuing research are summarized in the conclusion of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička