Přejít k obsahu


Accuracy of surface models acquired from different sources - important information for geomorphological research

Citace:
JEDLIČKA, K. Accuracy of surface models acquired from different sources - important information for geomorphological research. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2009, roč. 9, č. 1, s. 17-28. ISSN: 1337-6799
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Accuracy of surface models acquired from different sources - important information for geomorphological research
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Geografický ústav SAV
Autoři: Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Článek pracuje s různým pojetím digitálního modelu reliéfu, jeho přesností a způsoby uložení. Základem je popis tří tůzných způsobů sběru dat pro digitální model reliéfu (topografické mapování, fotogrammetrie a laser scan) a jejich porovnání z hlediska přesnosti.
Abstrakt EN: The article deals with definitions of surface models, their representations and accuracy. A surface is associated with Earth in geo-related sciences. First various existing types of Earth&'s surface models are described which can be stored in computer in different representations. The description of three different data acquisition methods (topographical mapping, sterephotogrammetry and laser scanning) which can produce surface data follows. Each method has a typical primary digital representation, which is mentioned. Also the accuracy of data models differs (depending on data acquisition method). Finally, described methods are compared and the vision of the surface models acquisition and storage is briefly outlined.
Klíčová slova

Zpět

Patička