Přejít k obsahu


Využití GIS při explorační analýze dat trhu nemovitostí

Citace:
RIEGER, P., JEDLIČKA, K., MELICHAR, J., VOJÁČEK, O. Využití GIS při explorační analýze dat trhu nemovitostí. In MendelNet PEF 2008. Brno: B4U Publishing, 2008. s. 1-8. ISBN: 978-80-87222-03-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using of GIS in exploation analysis of real estate market
Rok vydání: 2008
Místo konání: Brno
Název zdroje: B4U Publishing
Autoři: Pavel Rieger , Ing. Karel Jedlička PhD. , Jan Melichar , Ondřej Vojáček
Abstrakt CZ: Při řešení projektu IGA VŠE jsme analyzovali vliv různých faktorů na ceny bytů v Praze. V modelu jsme použili teorii hédonické ceny. Jako strukturální proměnnou jsme stanovili velikost bytu, jako ukazatele dostupnosti vzdálenosti od městského centra a nejbližší stanice metra. Kromě toho jsme v modelu zohledňovali také jednu environmentální charakteristiku ? vzdálenost od nejbližší významné plochy veřejné zeleně. Vytvořili jsme několik regresních modelů a testovali statistickou významnost jednotlivých parametrů podle vzorku 1708 bytů, které byly v posledních letech prodány v Praze. Významnou úlohu při této analýze hrály geoinformační technologie. Nástrojů GIS jsme využili nejen pro měření vzdáleností, ale také pro ověřování věrohodnosti dat dodaných externími firmami.
Abstrakt EN: Influence of several attributes to price of flats in Prague has been analysed during the project IGA VSE. The modelu is built on theory of hedonic price.
Klíčová slova

Zpět

Patička