Přejít k obsahu


First-principles study of p-type doping in ZnO

Citace:
BALLO, P., HARMATHA, L., TVAROŽEK, V., ŠUTTA, P. First-principles study of p-type doping in ZnO. In Sborník příspěvků ze 3. České fotovoltaické konference. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, 2008. s. 192-194. ISBN: 978-80-254-3528-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First-principles study of p-type doping in ZnO
Rok vydání: 2008
Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm
Název zdroje: Czech RE Agency
Autoři: Peter Ballo , Ladislav Harmatha , Vladimír Tvarožek , Pavol Šutta
Abstrakt CZ: Cílem této práce je osvětlit užitím prvních principů, co se stane při p-dopování oxidu zinečnatého dusíkem v kombinaci s kyslíkem. Použili jsme techniku založenou na teorii funkcionální hustoty (DFT). Vysvětlili jsme roli kyslíku v případě dopování dusíkem a také jsme diskutovali možnosti přijetí dalších exaktních výsledků z GW aproximace.
Abstrakt EN: The goal of this work is shed light into the physics behind the p-doping by nitrogen in combination with oxygen using first principles. For this we have used technique based on density functional theory (DFT). It has been shown that direct inclusion of the Zn-3d orbital in core state gives a rather small band gap of 0.796 eV, well bellow the experimental gap of 3.43 eV. The error could be significantly improved by treating exchange and correlation within the so-called GW approximation. The approximation gives the gap of 2.309 eV which is much closer to the experimental value. We have explained the role of oxygen in the case of nitrogen doping and also we have discussed a possibility to receive more exact results using the GW approximation
Klíčová slova

Zpět

Patička