Přejít k obsahu


Geodatové báze v památkové péči

Citace:
JEDLIČKA, K., EISMANN, Š. Geodatové báze v památkové péči. Praha, 2008., ISBN: 978-80-254-3063-7,
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geographic databases in care of national heritage
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Autoři: Karel Jedlička , Šimon Eismann
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá způsoby prostorové identifikace nemovitých i movitých kulturních památek, chráněných území i ochranných pásem, spravovaných Národním památkovým ústavem (NPÚ), a to ve všech úrovních prostorové podrobnosti. Nejprve krátce vysvětluje již etablované struktury národní databáze (až do úrovně podrobnosti parcely a budovy či objektu) a následně popisuje práce na vývoji databázové struktury pro podrobnější prostorovou evidenci (místnosti, mobiliář), kterou je třeba navázat na již existující obsáhlé atributové databáze.
Abstrakt EN: The article deals with methods od spatial identification of cultural heritage, protected areas and their buffers under the authority of Institute of National Heritage.
Klíčová slova

Zpět

Patička