Přejít k obsahu


Ergonomie a hodnocení finančních dopadů

Citace:
GÖRNER, T., UHROVČÍKOVÁ, P. Ergonomie a hodnocení finančních dopadů. In Setkání kateder průmyslového inženýrství. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-80-7318-769-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ergonomics and economic evaluation of impacts
Rok vydání: 2008
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Tomáš Görner , Petronela Uhrovčíková
Abstrakt CZ: Rychlý rozvoj vědy a techniky vyžaduje hledat možnosti jak harmonizovat vztah mezi člověkem a novou technologií. Věda, která řeší vztah člověka, pracovního úkolu a pracovního prostředí, je ergonomie. Cílem přitom je snižovat zatížení člověka, snižovat výskyt pracovních úrazů a nemocí z povolání, zvyšovat spokojenost lidí na pracovišti a tím zvyšovat jejich výkon, efektivitu a celkovou produktivitu. V dnešní době je též velmi důležité všechny dopady, které plynou z implementovaných ergonomických řešení, vyjádřit také ekonomicky.
Abstrakt EN: The dynamic development in the field of science and technology requires seeking new possibilities of harmonizing the relationship between man and advanced technology. The science dealing with the interaction of man, work task and work environment is ergonomics. The aim of ergonomics is to decrease the workers’ overload, minimize the occurrence of accidents and occupational diseases, increase job satisfaction, workers’ performance, effectiveness and productivity, and, subsequently, to express all the impacts of ergonomic solutions in economic terms.
Klíčová slova

Zpět

Patička