Přejít k obsahu


jSynt : a Czech Text-to-Speech System written in JAVA

Citace:
KRÁL, P., EKŠTEIN, K. jSynt : a Czech Text-to-Speech System written in JAVA. In Proceedings of the 9th international PhD Workshop on Systems and Control. Ljubljana: Jožef Stefan Institute, 2008. s. 1-3. ISBN: 978-961-264-003-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: jSynt : a Czech Text-to-Speech System written in JAVA
Rok vydání: 2008
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Jožef Stefan Institute
Autoři: Pavel Král , Kamil Ekštein
Abstrakt CZ: Článek se zabývá problematikou simulace procesu laserového vypalování a porovnáváním vypálených vzorků během procesu automatické verifikace simulace. Článek se zaměřuje především na možné metody porovnání vzorků vypálených laserem do konkrétního materiálu.
Abstrakt EN: This paper deals with the problem of simulation of laser burning process and comparison of a burned samples during process of automatic verification of this simulation. The paper concentrates on the possible methods for comparison of the samples burned by the laser beam into the specific kind of material.
Klíčová slova

Zpět

Patička