Přejít k obsahu


A students's project - designing of a luggage space for estate car using map of engineering design science knowledge

Citace:
MARTINOVSKÁ, K., JANOUŠEK, R., DVOŘÁK, J., SRP, Z. A students's project - designing of a luggage space for estate car using map of engineering design science knowledge. In AEDS 2008. Pilsen: University of West Bohemia, 2008. s. 83-89. ISBN: 978-80-7043-685-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A students's project - designing of a luggage space for estate car using map of engineering design science knowledge
Rok vydání: 2008
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Klára Martinovská , Roman Janoušek , Josef Dvořák , Zbyněk Srp
Abstrakt CZ: V příspěvku je představen studentský projekt, který byl zadán a hodnocen ve spolupráci s průmyslovým podnikem. Tým skládající se ze čtyř studentů, třemi studenty Katedry konstruování strojů fakulty strojní a jedním studentem z Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni v ČR, vypracoval projekt s použitím komplexní teorie a metodologie založené na “mapě” poznatků Engineering Design Science, která se zdá být velmi nadějná pro dosažení výsledků a efektivní spolupráce těchto interdisciplinárních týmů.
Abstrakt EN: The paper will introduce a team students’ project carried out for and evaluated by an industrial partner. The team consisting of the four students - engineering designers from the Department of Machine Design, and of the one student - industrial designer from the Institute of Art and Design at the University of West Bohemia in Pilsen, Czech Republic performed the project using an enhanced theory and methodology developed on the basis of a “map” of Engineering Design Science knowledge, which seems to be very promising for achieving efficient and effective cooperation even for interdisciplinary teams.
Klíčová slova

Zpět

Patička