Přejít k obsahu


VYUŽITÍ KONCEPTU VIRTUÁLNÍCH FIREM PRO PODPORU MALÝCH A STŘEDNÍCH SPOLEČNOSTÍ

Citace:
JANUŠKA, M. VYUŽITÍ KONCEPTU VIRTUÁLNÍCH FIREM PRO PODPORU MALÝCH A STŘEDNÍCH SPOLEČNOSTÍ. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie NOVÉ TRENDY V MANAŽMENTE. Trenčín: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2008. s. 249-254. ISBN: 978-80-8075-370-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Virtual eneterprise paradigm usage for support of small and medium enterprises
Rok vydání: 2008
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Autoři: Martin Januška
Abstrakt CZ: Koncept virtuálních firem je stručně představen v tomto přízpěvku. Poté jsou představeny typy virtuálních společností a problém výběru partnerů je popsán. Možná řešení a cíle pro další výzkum jsou zhodnoceny v závěru.
Abstrakt EN: Virtual enterprise paradigm is briefly introduced in this paper. After that the types of virtual enterprises are introduced and the partner selection problem is described. Possible solutions and goals for continuing research are summarized in the conclusion of this paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička